Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-03
     Právní poradna pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Akce č. 1-00-1-03

Obsah: Zahájení cyklu pravidelných interaktivních setkávání, postavených na modelu otázek a odpovědí s cílem poskytnout účastníkům odborné rady v oblasti pracovního a školského práva. Dotazy mohou být zacíleny na právní problematiku zaměstnávání pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců, jejich platového odměňování, kvalifikovanosti, aplikace školského zákona a prováděcích předpisů na společného vzdělávání, problematiku nového modelu financování a s ním související právní předpisy upravující rozsah přímé pedagogické činnosti.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:JUDr. Hana Poláková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 750 Kč
Poznámka: Své dotazy mohou přihlášení zasílat předem na mailovou adresu novakova@cvkhk.cz, a to nejpozději 3 dny před konáním akce. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. září 2019 10. září 2019 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100103 číslo vzdělávací akce 1-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích