Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 23:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-1-05
     Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole / OBJEDNÁVKA Akce č. 2-03-1-05

Obsah: Seminář Je zaměřen na nabídku informací pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti při práci s vytvořenými texty žáků a možnosti vedení záznamů o četbě. Vede k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti s možnostmi dalšího použití v pedagogické činnosti.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Zdeněk Dlabola
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Doporučené spojení: Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. říjen 2019 01. září 2019 8:00 - 14:30 hodin ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203105 číslo vzdělávací akce 2-03-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích