Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 14:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-1-06
     Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / OBJEDNÁVKA, I-KAP Akce č. 2-03-1-06

Obsah: Seminář zaměřen na vzdělávací potřeby žáků se speciálními potřebami. Seznámení s možnostmi metod a forem vyučování. Obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), možnosti využití inovativních, aktivizujících metod, ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti, které vedou u žáků se speciálními potřebami k rozvoji pozornosti, vnímání, k rozvoji pravolevé orientace i ke čtení s porozuměním.
Určeno:učitelům ZŠ a SOU
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329.
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. - 27. září 2019 01. září 2019 zahájení v 9:00 hodin, ukončení ve 14:45 hodin Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné, Mládežnická 329   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203106 číslo vzdělávací akce 2-03-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích