Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-09
     Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 2/2) - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-04-1-09

Obsah: Druhá část z celkových 128 hodin, tj. 64 hodin kurzu k procvičování a upevňování gramatiky, osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby navazuje na předchozí úroveň dle SERRJ. V průběhu výuky bude kladen důraz na vývojové odlišnosti v přístupu k dětem a žákům těch cílových skupin, s kterými účastníci pracují. V průběhu výuky bude kladen důraz na vývojové odlišnosti v přístupu k dětem a žákům těch cílových skupin, s kterými účastníci pracují.

Určeno:učitelé SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Altmannová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. září 2019 ----------     každou středu 14:00 - 15:30 hodin VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové, Komenského 234   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104109 číslo vzdělávací akce 1-04-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích