Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 20:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-10
     Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-04-1-10

Obsah: Kurz v celkové časové dotaci 80 hodin určený pro velmi malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Kurz nabídne prohloubení, procvičování a upevňování gramatiky, další osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:mgr. Adéla Vachuška Pešová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. listopad 2019 21. říjen 2019 každou středu 15:30 - 17:00 hodin DM Hradec Králové, Hradecká 868   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104110 číslo vzdělávací akce 1-04-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích