Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 21:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-11
     Nejnovější změny v jazyce a kultuře Velké Británie - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-04-1-11

Obsah: Praktický interaktivní seminář pro učitele angličtiny gymnázií, SOŠ a SOU je zaměřen na sledování změn v různých oblastech života v Británii. Nové informace a výukové materiály jsou vhodné k využití ve výuce angličtiny na střední škole. Seznámení se změnami v jazyce a slovní zásobě. Nové trendy v literatuře. Výběr vhodných literárních ukázek a jejich využití pro práci ve třídě, různé formy práce s beletristickým textem.
Určeno:učitelům AJ na SOŠ a SOU
Lektor:Mgr. Michaela Čaňková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. prosinec 2019 02. říjen 2019 9:00 - 15:30 hodin SŠ gastronomie a služeb, Trutnov, Volanovská 243   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104111 číslo vzdělávací akce 1-04-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích