Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:48 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-13
     Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 2/2) - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-04-1-13

Obsah: Kurz v celkové časové dotaci 80 hodin určený pro velmi malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Kurz nabídne prohloubení, procvičování a upevňování gramatiky, další osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Navazuje na úroveň A2 dle SERR.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Lenka Kopecká
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2019 ----------     každou středu 15:10 - 15:55 hodin ZŠ a MŠ J. Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104113 číslo vzdělávací akce 1-04-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích