dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 18. únor 2020 @ 22:46 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-30
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání / OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-1-30

Obsah: Studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013 v rozsahu 40 hodin. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - Základy pedagogiky, Základy psychologie a Vybraná témata pedagogiky volného času. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou.
Určeno:pedagogickým pracovníkům s minimálně středním vzděláním s výučním listem
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, 500 03.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku pro Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, 500 03.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. listopad 2019 02. říjen 2019 8:45 - 15:15 hodin Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
3. listopad 2019 ----------     8:45 - 15:15 hodin Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové    
8. listopad 2019 ----------     14:00 - 18:00 hodin Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové    
9. listopad 2019 ----------     8:45 - 16:15 hodin Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové    
10. listopad 2020 ----------     9:00 - 14:00 hodin Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové    
15. listopad 2019 ----------     13:00 - 16:00 hodin Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové    
30. listopad 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin, obhajoba záv. práce a zkouška Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101130 číslo vzdělávací akce 1-01-1-30
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích