Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-1-05
     Možnosti efektivní práce s tabulkovým editorem / OBJEDNÁVKA Akce č. 2-12-1-05

Obsah: Praktický seminář pro seznámení s informacemi k rozšíření dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti počítačové gramotnosti s možnostmi dalšího použití ve vlastní praxi, zejména při práci s tabulkovým editorem. Formátování tabulek, tvorba vzorců. Seznámení s funkcí když. Podmíněné formátování. Soubory a databázové funkce, jejich řazení, třídění. Vyhledávání, kontingenční tabulka. Praktická cvičení, práce s úlohami. Využití ke zpracování materiálů pro výuku.
Určeno:učitelům SOŠ a SOU
Lektor:Mgr. Petr Voda
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Velká 3, Hradec Králové (Pouchov).
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku školy: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Velká 3, Hradec Králové.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. prosinec 2019 01. září 2019 8:30 - 15:00 hodin SŠSOG Hradec Králové, Velká 3   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212105 číslo vzdělávací akce 2-12-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích