Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 06:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-12-2-02
     Jak efektivně učit základy algoritmizace na ZŠ Akce č. 3-12-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na zajímavé využití robotických stavebnic a dalších nástrojů pro výuku programování v hodinách informatiky na ZŠ a v zájmových volnočasových skupinách žáků. Projektová výuka s využitím těchto stavebnic. Učitel v roli konzultanta, nikoli mentora. Ukázka robotických stavebnic a jejich programovacích prostředí a jazyka, možnosti jejich využití. Možná úskalí při výuce či v kroužku. Projekty realizované v kroužku robotiky a různé formy spolupráce žáků. Využití 3D tisku k modelování a vytištění dílů pro roboty.
Určeno:učitelům informatiky 2. stupně ZŠ a pedagogům volného času bez elektrotechnického vzdělání
Lektor:Ing. Jiří Vintera
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. březen 2020 20. březen 2020 9:00 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 312202 číslo vzdělávací akce 3-12-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích