Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 05:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-06-2-01
     Vesmír ve třídě aneb Jak změřit Sluneční soustavu Akce č. 3-06-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na nové poznatky o našem nejbližším vesmírném okolí. Obsah a význam definice astronomické jednotky jako základní jednotky měření vzdáleností ve Sluneční soustavě. Tvorba modelů planet ve správném vzájemném měřítku velikostí i vzdáleností jako nástroj zafixování představy o rozměrech a uspořádání našeho nejbližšího vesmírného okolí. Využití modelu pro osvětlení či ověřování různých poznatků o Sluneční soustavě.
Určeno:učitelům fyziky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
Lektor:Mgr. Jan Veselý
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. únor 2020 11. únor 2020 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 306201 číslo vzdělávací akce 3-06-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích