Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 07:04 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-04
     Koho vlastně zlobí zlobiví žáci? Akce č. 5-01-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin zaměřený na bio-psycho-sociální model problematického chování žáků a objasnění specifik v motivaci žáků některé věci akceptovat a jiné nikoliv. Nepřekročitelnost limitů rodinného a školního prostředí ve vlivu na jednání a prožívání žáků, rodinný systém jako určující a nejdůležitější formativní prvek a jeho napojení na školní prostředí. Třída jako živý mechanismus, zákonitosti skupinové dynamiky, možnosti sociometrického mapování, rizika pro možný rozvoj patologie vztahů. Role třídního učitele (co může, co by měl a co musí) a dalších osob ve škole (školní metodik prevence, vedení školy, kolegové). Interní nástroje a způsoby jejich využití (rodičovské schůzky, třídnické hodiny, výchovná opatření). Možnosti využití externích institucí a odborníků (PPP, OSPOD, SVP, dětská psychiatrie, sociálně aktivizační služby).
Určeno:učitelům ZŠ, metodikům prevence a výchovným poradcům
Lektor:Mgr. Petr Dřínovský
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. březen 2020 19. březen 2020 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501204 číslo vzdělávací akce 5-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích