Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 06:02 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-04-2-02
     Songs and rhymes Akce č. 3-04-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Metody spojení písniček a říkanek s pohybovými a jinými aktivitami ve výuce angličtiny dětí a mladších žáků. Praktické ukázky zajímavých a zábavných forem výuky, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí dětí a žáků. Využití pohybu a rytmu ve výuce, kdy, jak a proč je zařazovat. Další možnosti rozvíjení pozitivního postoje dětí a žáků k učení se cizímu jazyku. Různé podněty k odhalování významu a užití slov v cizím jazyce, metody práce v týmu. Doporučená literatura.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:PaedDr. Dana Mašínová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. únor 2020 12. únor 2020 11:30 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304202 číslo vzdělávací akce 3-04-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích