Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-10-2-03
     Veselé písničky pro mladší školáky Akce č. 2-10-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický hudební seminář. Seznámení s různými druhy písniček a jejich efektivním využitím při práci se žáky. Možnosti zařazování písniček do výuky v řadě vyučovacích předmětů s cílem motivace žáků k učení se cizímu jazyku. Kreativní, pohybové, nekonečné a souznělé písničky. Cizojazyčné písničky. Didaktické hry a tvořivá dramatika. Cvičení empatie, rozvoj slovní zásoby a komunikativních dovedností prostřednictvím hudby.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Zdeněk Petržela
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. květen 2020 17. květen 2020 8:00 - 12:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 210203 číslo vzdělávací akce 2-10-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích