Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-11
     Vedení třídy - vztahy a nástrahy Akce č. 3-01-2-11

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na třídu jako sociální skupinu a roli třídního učitele v prevenci vztahových obtíží. Rizika změn ve třídě (nový žák v třídním kolektivu, cizinec či žák se speciální vzdělávací potřebou, spojení tříd, změna třídního učitele, přechod na druhý stupeň). Metodika práce v komunitním kruhu. Kazuistiky z praxe lektorky.
Určeno:třídním učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, školním metodikům prevence
Lektor:Mgr. Bc. Zdenka Moravcová Ženatová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. květen 2020 19. květen 2020 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301211 číslo vzdělávací akce 3-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích