Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 05:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-01
     Aktuální problematika nemocenského pojištění, důchodového pojištění a vedení ELDP v roce 2020 Akce č. 1-00-2-01

Obsah: Seminář přinášející novinky a přehled změn v oblasti nemocenského a důchodového pojištění v roce 2020.
1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ - eNeschopenka - rozhodnutí ve věci dočasné pracovní neschopnosti; povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců; povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku a Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti; povinnosti ošetřujících lékařů; nové služby pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ; speciální e-Podání DZDPN eNeschopenky; nastavení automatických notifikací zaměstnavateli. Dávky nemocenského pojištění - otcovská - podmínky nároku na otcovskou, podpůrčí doba u otcovské, výše otcovské; dlouhodobé ošetřovné - podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné, podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného, výše dlouhodobého ošetřovného
2. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - podmínky nároku na starobní důchod, výpočet důchodu v roce 2020; jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění (důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí); souběh důchodů a výdělečné činnosti; valorizace důchodů; povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění (vedení podkladové evidence, součinnost zaměstnavatelů při uplatňování žádosti o důchod, případně zvýšení důchodu, ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů důchodu, uschovávání záznamů); vedení a předkládání ELDP (způsoby a zákonné lhůty pro předkládání evidenčních listů, zásady pro vyplňování evidenčních listů, odchylné postupy při vyplňování evidenčních listů u zaměstnání malého rozsahu a dohod o provedení práce, vyplňování evidenčních listů při mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobém ošetřování, neplaceném volnu, neomluvené absenci, vazbě, výkonu trestu, vyplňování evidenčních listů při dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, neplatném skončení pracovněprávního vztahu a při dodatečném zúčtování příjmů; vedení evidenčních listů u pracujících poživatelů starobního důchodu; dotazy a diskuse.
Určeno:vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům
Lektor:Ivana Desenská, Bc. Monika Horvátová a Ing. Jana Najmanová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. únor 2020 10. únor 2020 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100201 číslo vzdělávací akce 1-00-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích