Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-08-2-03
     Děti na startu Akce č. 5-08-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující s celorepublikovým projektem všeobecné pohybové přípravy dětí, který je zaměřen na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly a jehož cílem je vrátit všeobecnou sportovní přípravu, radost z pohybu, všestrannost a pozitivní vztah dětí ke sportu do škol a poskytnout náměty k praktickému využití. Ukázky organizace hodiny, zásobník cviků a náměty na obohacení pohybových chvilek a tělesné výchovy. Základy atletiky, gymnastiky, míčových her, her pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace.
Určeno:učitelům MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Jana Michelová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste vhodné oblečení a obuv na cvičení. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. květen 2020 20. květen 2020 9:00 - 12:00 hodin Stepík Nové Město nad Metují, z. s., Malecí 585   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508203 číslo vzdělávací akce 5-08-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích