Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 21:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-17
     Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-02-1-17

Obsah: Kurz v celkové časové dotaci 16 hodin složený ze 3 tématických bloků zaměřený na vzdělávání učitelů MŠ v oblasti matematické pregramotnosti v MŠ. Seznámení se základními principy rozvíjení matematické gramotnosti v počátečním vzdělávání. Rozvoj dovedností a kompetencí učitelů MŠ v oblasti matematické gramotnosti a na využívání efektivních metod. Praktické vyzkoušení a předání námětů pro rozvoj myšlení a matematických dovedností dětí předškolního věku, které jsou ověřené v praxi.

Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2020 ----------     12:00 - 18:00 hodin ZŠ a MŠ Slatinice, Slatinice 124   Přihláška na všechny termíny
16. leden 2020 ----------     12:00 - 18:00 hodin ZŠ a MŠ Slatinice, Slatinice 124    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102117 číslo vzdělávací akce 1-02-1-17
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích