Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-10
     Právní aspekty konfliktních situací mezi školou a rodiči Akce č. 1-00-1-10

Obsah: Seminář vycházející ze současné praxe, v rámci níž jsou ředitelé škol a školských zařízení čím dál častěji konfrontováni zákonnými zástupci, kteří si mnohdy stěžují na práci a přístup pedagogů a vzniká řada sporů, z nichž některé lze obtížně řešit. Interpretace práv a povinností zákonných zástupců a žáků při komunikaci se školami a školskými zařízeními. Právní aspekty této komunikace, úloha České školní inspekce. Nejčastěji se objevující problémy při komunikaci škol se zákonnými zástupci, prezentace způsobů jejich řešení a možností postupu při sporných situacích.
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 1 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2020 30. říjen 2020 10:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100110 číslo vzdělávací akce 1-00-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích