Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 17:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-06-2-03
     Pokusy a polytechnika pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Akce č. 5-06-2-03

Obsah: Praktický seminář seznamuje s využitím optiky, magnetismu a dalších oblastí fyziky. Jednoduché a dostupné pomůcky k porozumění základním fyzikálním jevům, které nás obklopují každý den. Jak s pokusy pracovat, do jakých témat je lze aplikovat a jaké činnosti na ně mohou navazovat. Praktické ukázky zajímavých experimentů nebo výrobků fungujících na fyzikálním principu budou prostřídány manipulativními činnostmi v rámci polytechnické výchovy (stříhání, lepení, montáž) a výrobou fyzikálních hraček.

Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: 730 Kč
Poznámka: Změna termínu z 11.5. na 30.6.2020

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. červen 2020 01. leden 2020 9:00 - 15:30 hodin ZŠ a MŠ Jasenná, Jasenná 213   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 506203 číslo vzdělávací akce 5-06-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích