Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-04
     Financování školy v kostce - ON-LINE FORMA Akce č. 1-00-2-04

Obsah: Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování. Zdroje a náklady ve školství. Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi. Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi. Aktuální právní předpisy související se změnou financování regionálního školství. Změny financování a rozpočtování ve školství. Postup financování pedagogické práce. Povinné výkazy jako podklad pro financování dle reformy. Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů. PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole. Základní pravidla pro výpočet PHmax. Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD). Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax. Financování pedagogické práce - jednotlivé složky platu a stanovení jejich výše. Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek). Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny). Způsob financování nepedagogické práce. Postup rozepisování a způsob výpočtu. Praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ. Rezerva KÚ a její použití.
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Ing. Petra Schwarzová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Poplatek: 1 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. březen 2021 26. únor 2021 8:00 - 15:30 hodin On-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100204 číslo vzdělávací akce 1-00-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích