Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:38 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-18
     Konfliktní situace ve škole - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-18

Obsah: Co je konflikt, jak a proč konflikty vznikají. Přístup ke konfliktům - jak jim předcházet a jak ke konfliktům přistupovat, nejčastější příčiny konfliktních situací. Zásady pro jednání při konfliktních situacích, zásady pro jednání s rodiči, s konfliktními dětmi a žáky, s kolegy - vybrané ukázky. Styly řešení konfliktů, zvládání konfliktů a konfliktních situací, strategie řešení konfliktů - individuální a skupinové řešení praktických situací ve škole ale i např. v běžném životě. Techniky zvládání konfliktů, jak jednat s problematickými dětmi, žáky, rodiči, kolegy apod. Ukázka vybrané situace správné komunikace při konfliktních situacích (i s využitím videotréninku), rozbor.
Určeno:vychovatelům DM při VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Lektor:PhDr. Zdenko Matula
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. U programu dojde ke změně termínu z původně plánovaného 9. dubna na 24. srpen 2020

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. srpen 2020 14. leden 2020 9:00 - 15:30 hodin Domov mládeže VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové, Hradecká 868   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101218 číslo vzdělávací akce 1-01-2-18
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích