Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:50 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-1-01
     Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství Akce č. 4-00-1-01

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku pracovněprávních vztahů v regionálním školství a jejich zvláštnosti. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (zejména předpoklad odborné kvalifikace, výjimky). Speciální úprava pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků a nejdiskutovanější související problematika (např. uzavírání pracovních poměrů, pracovní doba, odměňování). Diskuse, sdílení zkušeností.
Určeno:ředitelům, zástupcům ředitelů a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Bc. Pavel Šimáček
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Poplatek: 1 200 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. září 2020 ----------     9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičínpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400101 číslo vzdělávací akce 4-00-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích