Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-07-1-02
     Možnosti využití aktivního učení v přírodovědných předmětech (CH, F, Př a Z) Akce č. 2-07-1-02

Obsah: Praktický seminář s cílem ukázat, co by mohlo žáky přivést ke studiu přírodních věd. Metody a formy aktivního učení - práce s texty, diskusní techniky, řešení problémů, heuristické metody; skupinová práce, kooperativní učení, kolující flipy, skládankové učení. Bádání jako základní princip badatelsky orientované výuky. Ověřování hypotézy, kterou žáci sami naformulují, bádání v okolí školy, odhadování a ověřování správnosti odhadu výpočtem. Nabídka aktivit pro další použití, včetně podpůrných materiálů v elektronické podobě.
Určeno:učitelům přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jiří Hruška
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a flash disk.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. prosinec 2020 25. listopad 2020 9:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnovpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 207102 číslo vzdělávací akce 2-07-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích