Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:02 CET
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-04
     Metody a strategie individualizace výuky ČJ - Přeloženo na další pololetí - 29.3.2021! Akce č. 1-03-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Diferencovaná výuka s využitím odlišností žáků a s dosažením optimálních výsledků pomocí nástrojů - typ úkolu, zdroj k učení, přidělený čas na úkol, způsob vedení výuky (propojení se stylem učení žáka), personální organizace (týmová výuka učitelů, pomoc asistentů), různorodé zpětné vazby pro žáky. Strategie využívání frontálního vyučování a metod individualizace - kritéria, výhody a nevýhody vzhledem k cílům, specifika při práci se žáky se SVP. Orientace na žáka - stanovení cíle, množství úkolů a motivace na podporu, vhodné pomůcky, hranice samostatnosti a pomoci. Příklady využití třífázového modelu učení E-U-R, kooperativního učení a aktivizačních metod (teorie lešení, metoda skládankového učení, generátor otázek, katapult, čtení s předvídáním, diamant, klíčová slova).
Určeno:učitelům SOŠ a SOU
Lektor:Mgr. Soňa Havlíčková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 200 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103104 číslo vzdělávací akce 1-03-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích