Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:33 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-10
     Promluvil a všichni ztichli Akce č. 1-01-1-10

Akce byla zrušena !

Obsah: 2denní workshop rétoriky a hlasové průpravy. Dech - od dechu ke znělému hlasu; fonace - od znělého hlasu k mluvě; artikulace - precizní výslovností ke srozumitelnosti; tempo řeči - jak ovládat a volit správné tempo řeči; emoce - práce s resonančními dutinami, která vede k plasticitě projevu a zaujme posluchače; rytmus řeči - zejména práce s pauzou a frázováním projevu, tvorba dramatičnosti projevu.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ
Lektor:Ing. Martin Jung
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 4 000 Kč
Poznámka: Program je realizován ve spolupráci se společností Rétor Institut, s.r.o., která je držitelem akreditace a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2020 30. září 2020 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
27. říjen 2020 12. říjen 2020 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101110 číslo vzdělávací akce 1-01-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích