Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-07
     Digitální technologie ve výuce a řízení školy Akce č. 1-00-1-07

Obsah: Nové technologie, terminologie, BYOD, 1:1, převrácená třída, i-třída, m-learning, u-learning, e-portfolio, apod. Vývoj, interaktivní výuka, ICT vybavení současnosti, v čem nové technologie mohou pomoci ve výuce a v řízení školy. Co umožňují m-technologie, druhy HW mobilních zařízení, ostatní přístroje jako podpora vzdělávacího procesu, inovovaná výuka prostřednictvím ICT, možnosti a meze jejich aplikace do výuky. SW nejčastěji využívané ve výuce z pohledu žáka/studenta, učitele a manažera školy, výhody a nevýhody. Příklady ve vzdělávaní matematiky, fyziky, geometrie, aplikace k měření, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, hudby, grafiky, výuky jazyků, první pomoci, elektronické knihy a učebnice, mknihy, m-encyklopedie, slovníky, educaching, educasting, školní wiki, videonávody (výuková videa), videoknihy, sociální sítě, virtualizace, sdílené učení. Přístup k osobnímu vzdělávacímu prostředí, digitální kompetence, vzdělávací zdroje, webináře, aplikace pro kontakt rodičů se školou, moderní způsoby profesního rozvoje pedagogických pracovníků, on-line kurzy. Mobilní kancelář, aplikace pro time management, organizaci školy, úkoly, přípravy na poradu, cloudové služby v mobilním zařízení, sdílení dokumentů, dotazníky, ekonomické analýzy, řízení pedagogického sboru na dálku, elektronické konference, využití RSS. Praktické multimediální ukázky, videoukázky dobrých příkladů z praxe, metodická doporučení, zajímavé web odkazy, pohled do budoucna vývoje nových technologií se vztahem k edukační realitě, inovating pedagogy, možnost si aplikace konkrétně vyzkoušet jako skupinové formy práce. Odpovědi na otázky, připomínky a náměty.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, SUŠ a speciálních škol
Lektor:Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D. a Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 2 600 Kč
Poznámka: Program je realizován ve spolupráci s ČVUT, které je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení. Doprava do místa konání individuální.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. říjen 2020 09. říjen 2020 10:00 - 16:30 hodin ČVUT Praha - Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2Apřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100107 číslo vzdělávací akce 1-00-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích