Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 07:20 CET
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-06
     Kreativní metody ve výuce AJ s využitím obrazových materiálů/Inspiromat cizích jazyků v obrazech I - ON-LINE FORMA Akce č. 1-04-1-06

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Náměty a metodické postupy k podpoře kreativity žáků a jejich motivace ke studiu cizích jazyků. Práce se sadou vtipných obrazových příběhů a ilustrací určených pro osvojení konkrétních gramatických struktur a slovní zásoby. Praktické tipy a metody, jak s těmito materiály pracovat a jak je aplikovat na další výuková témata. Systém výuky realizovaný prostřednictvím promyšlených ilustrací, které v sobě ukrývají potřebné didaktické souvislosti a návaznosti. Jakým způsobem můžeme v hodině díky důmyslnému obrazovému materiálu konverzovat, vyprávět příběhy a zároveň se učit slovní zásobu, fráze či gramatické jevy v souvislostech a logických celcích.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Hana Urbanová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 1 400 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2021 07. leden 2021 8:00 - 15:30 hodin (1,5h bloky s 30min přestávkami on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104106 číslo vzdělávací akce 1-04-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích