Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 24. říjen 2020 @ 13:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-06
     Pedagog a asistent pedagoga v praxi / ON-LINE FORMA Akce č. 3-01-1-06

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na podporu kompetencí a spolupráce pedagogů a asistentů pedagoga, kteří realizují inkluzi v praxi základních škol. Charakteristika nejčastějších typů poruch a postižení. Možnosti podpory žáků se SPU a celého kolektivu třídy v průběhu vyučování - příklady specifických situací a odpovídajících reakcí pedagoga a asistenta pedagoga na ně. Zásady optimální spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem. Schopnost pedagoga a asistenta pedagoga charakterizovat třídní kolektiv s inkludovaným žákem a vyhodnotit aktuální pozitiva i problémy. Příklady praktických situací, spojených s provozem ve škole i mimo školu v souvislosti s kompetencemi pedagoga a asistenta pedagoga (přestávky, výjezdy, školní akce, podávání a účinky léků, komunikace s rodiči).
Určeno:učitelům a asistentům pedagoga v ZŠ
Lektor:PaedDr. Zdeňka Kašparová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 300 Kč
Poznámka: ON-LINE forma

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. - 20. říjen 2020 12. říjen 2020 15:30 - 19:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301106 číslo vzdělávací akce 3-01-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích