Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 19:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-04
     Jak vytvářet a podporovat pozitivní klima školy Akce č. 1-00-1-04

Obsah: Kvalitní klima školy jako jeden z klíčových znaků dobré, efektivní školy. Kompetenční modely ředitele školy. Model Kvalitní škola, popisy kvality práce ředitele. Kultury školy a podmínky jejího budování. Vize a kultura školy, bezpečné prostředí v týmu jako předpoklad změny. Poskytování a přijímání zpětné vazby, motivační a reflektivní rozhovory.
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Pavel Škramlík
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. říjen 2020 08. říjen 2020 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100104 číslo vzdělávací akce 1-00-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích