Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-03
     Setkání ředitelů ZUŠ Akce č. 1-00-1-03

Obsah: Aktuální informace z oblasti řízení a činnosti Asociace ZUŠ ČR a Krajské umělecké rady. Přednáška na téma Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti. Diskuse s výměnou zkušeností. Doprovodný program - návštěva ZUŠ Chlumec nad Cidlinou a ZUŠ Nový Bydžov.

ROGRAM

1.10.2020
9:00 hodin prezence, sraz ZUŠ Chlumec
9:00 - 10:00 hodin ZUŠ Chlumec
10.00 - 10:30 přejezd Nový Bydžov
10:30 - 11:30, ZUŠ Nový Bydžov
11:30 - 12:30 přejezd Náchod
12:30 - 14:00 oběd, ubytování
14:00 - 18:00 Asociace, Krajská rada, hosté
18:30 večeře

2.10.2020

7:30 - 9:00 hodin snídaně
9:00 - 12:30 hodin přednáška MUDr. Lubomír Hadaš; Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti
12:30 - 13:30 hodin oběd, ukončení programu
Určeno:ředitelům a zástupcům ředitelů ZUŠ, dalším zájemcům
Lektor:Lubor Bořek, MUDr. Lubomír Hadaš, Bc. Jaroslava Komárková, Jan Svoboda, DiS., Jaroslav Tesař a PhDr. Josef Vlach
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: www.bonato.cz mapy
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: Účastnický poplatek zahrnuje odborný a doprovodný program. Doprava do místa konání individuální (www.bonato.cz). Ubytování v ceně 1 190 Kč/1 lůžkový pokoj a 775 Kč/2 lůžkový pokoj a stravu hradí každý účastník na místě v hotovosti (požadavky nutno sdělit do 16. 9. 2020 na mailovou adresu kuncova@cvkhk.cz). Na program je možné se hlásit prostřednictvím www.cvkhk.cz, nebo mailem garantovi programu. Všem přihlášeným bude zaslán přesný harmonogram programu. Uvedené časy považujte za orientační. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. - 2. říjen 2020 16. září 2020 zahájení v 9:00 hod. v ZUŠ Chlumec n. C. dále Hotel Bonato, Náchod, Lázeňská 102přihlásit se Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100103 číslo vzdělávací akce 1-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích