Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 24. říjen 2020 @ 13:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-01
     Herní činnosti v prvopočátečním čtení Akce č. 5-03-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující s netradičními metodami a postupy práce s texty současných slabikářů a doplňkových materiálů. Aktivity vhodné k uplatnění v každém ŠVP - didaktické hry, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka, skupinové práce, prvky tvořivé dramatiky, netradiční učební pomůcky. Sebezkušenostní ověřování různých metod práce s textem a doplňkovými materiály, které se objevují v Živé abecedě a Slabikáři.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, speciálních škol a asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Zdeněk Petržela
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. říjen 2020 13. říjen 2020 9:00 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503101 číslo vzdělávací akce 5-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích