Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 24. říjen 2020 @ 14:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-1-02
     Podzimní zpěvohraní Akce č. 5-10-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Hudební dílna zaměřená na možnosti využití písní, básní a říkadel s doprovodem nástrojů Orffova instrumentáře, hry na vlastní tělo a netradičních hudebních nástrojů. Didaktické postupy a pomůcky k tvorbě vlastních instrumentálních a pohybových aktivit. Náměty scénářů na besídky - výběr písní, básní a říkadel dle tématu, jejich propojení s pohybem, rytmizací, tanečními prvky, hudební improvizací. Rozvoj tvořivosti, samostatnosti, hudebního a rytmického cítění a zpěvního rozsahu formou hry a radostného objevování světa hudby.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ, vychovatelům ŠD
Lektor:Regina Krchňáková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. říjen 2020 12. říjen 2020 9:00 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510102 číslo vzdělávací akce 5-10-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích