Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:44 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-08
     Výtvarné činnosti pro nejmenší děti/VP je přeložen na jaro 2021 Akce č. 5-02-1-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna seznamující s výtvarnými činnostmi, vhodnými pro děti od 3 let. Vytrhávání námětů z různých materiálů a jejich kombinace, využití frotáže, muchláže a jejich kombinací, použití odpadových materiálů (provázků, knoflíků, vlny), jednoduché lepené náměty. Nácvik technik, jejich barevné a další variace. Specifika, která jsou charakteristická pro danou věkovou skupinu, úskalí a vhodné metodické postupy při zpracování materiálů.
Určeno:učitelům MŠ a asistentům pedagoga
Lektor:PaedDr. Hana Vavřínová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27362/2019-1-932
Poplatek: 600 Kč (včetně materiálu)

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. listopad 2020 17. listopad 2020 9:00 - 13:00 hodin SVČ Bájo, Česká Skalice   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502108 číslo vzdělávací akce 5-02-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích