Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:51 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-18
     Vedení školy a školní poradenské pracoviště Akce č. 1-00-1-18

Obsah: Seminář vycházející z letité praxe lektora jako koordinátora poradenských služeb školy a výchovného poradce. Společné vzdělávání a jeho proměny v čase – filosofie společného vzdělávání, podmínky pro společné vzdělávání. Školní poradenské pracoviště, jeho pracovníci a kompetence, koordinátor poradenských služeb školy, plán poradenských služeb školy - tým ŠPP a jeho sestavování; kvalifikační předpoklady a kompetence jednotlivých pracovníků ŠPP, koordinace poradenských služeb; srozumitelný plán poradenských služeb. Týmová spolupráce vedení školy a ŠPP, týmová spolupráce ŠPP a pedagogického sboru - podmínky pro efektivní komunikaci v rámci školy; parametry týmové spolupráce ve škole; metodická činnost ŠPP ve škole; spolupráce ŠPP a ŠPZ; supervize a intervize jako známka kvality poradenských služeb školy. Spolupráce školy a rodiny žáků se SVP, komunikace s rodiči - triáda učitel – asistent pedagoga – rodiče (rizika, co je naopak funkční); komunikace s rodiči. Evaluace poradenských služeb školy - zjišťování zpětné vazby od žáků i rodičů; vyhodnocování zpětné vazby.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 850 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. leden 2021 21. leden 2021 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100118 číslo vzdělávací akce 1-00-1-18
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích