Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-05
     Vybrané kapitoly z práva pro personalisty a mzdové účetní v oblasti školství Akce č. 1-00-1-05

Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na nejčastější či nejproblematičtější instituty v oblasti pracovně-právních vztahů. Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců? Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Zkušební doba komplexně. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou. Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba a přesčasy. Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování. Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele. Doručování. Zdůraznění klíčových změn v rámci novelizace 2020 dle aktuálního legislativního vývoje.
Určeno:personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení, dalším zájemcům
Lektor:JUDr. Adam Valíček, MBA
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 2 400 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. říjen 2020 09. říjen 2020 9:30 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100105 číslo vzdělávací akce 1-00-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích