Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:24 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-12
     Ředitel školy jako leader - ON-LINE FORMA Akce č. 1-00-1-12

Obsah: Prakticky zaměřený program, využívající interaktivní tréninkové metody a modelové situace, který bude pružně reagovat na konkrétní potřeby účastníků. Osobní audit leadera a nejčastější chyby začínajících leaderů. Styly vedení a ingredience efektivního leadershipu. Důležitost role manažera v procesu adaptace. Situační vedení - GRID - Jak vést koučovacím způsobem. Co motivuje mě a moje podřízené? aneb Nevěnujte čas mrtvým koňům! Motivační faktory/nástroje aneb Spolehliví zabijáci motivace. Pestrost nefinanční motivace. Specifika vedení lidí a motivace generací Y, Z a komunikace s nimi. Zpětná vazba jako forma hodnocení výkonu aneb Dávat zpětnou vazbu je umění. Udělování pochvaly a kritiky. Jak plánovat osobní rozvoj podřízených? aneb Mosty do budoucnosti.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Lenka Bílková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. listopad 2020 17. listopad 2020 9:00 - 16:00 hodin On-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100112 číslo vzdělávací akce 1-00-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích