Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-16
     Mysleme mimo zajeté koleje aneb Může si to dovolit i ředitel? Akce č. 1-00-1-16

Obsah: Seminář s mottem Jak začít přemýšlet o věcech jinak a udržet krok s dobou, zaměřený na metody, jak nacházet nová, inovativní, originální řešení nejrůznějších problémů. Dovednosti dneška a dovednosti budoucnosti. Jak myslí náš mozek? Mapa harmonické mysli. Jak využít kreativitu při své práci? Vizuální myšlení jako pomocník při řešení problémů. Myšlenkové mapy pro práci i pro život. Bariéry nápadů a jejich překonávání. Kreativní techniky a praktické ukázky jejich využití.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Jitka Štádlerová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 1 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. leden 2021 11. leden 2021 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100116 číslo vzdělávací akce 1-00-1-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích