Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-15
     Umění prezentace v práci vedoucího pracovníka Akce č. 1-00-1-15

Obsah: Seminář spojený s praktickým nácvikem. Příprava na prezentaci - na co se zaměřit; cíle prezentace; podmínky úspěchu prezentace. Příprava scénáře prezentace - co je prezentace a co rozhoduje o jejím úspěchu; proč a jak sestavit scénář prezentace; příprava na otázky a nestandardní situace. Osobnost a image prezentujícího - kdo jste Vy a kdo jsou ti, kterým prezentujete; jak se zbavit trémy; jak si osvojit a na druhé přenášet pozitivní přístup. Forma prezentace - jak prezentaci zahájit; práce s hlasem; pohyb a postoj; gestikulace a oční kontakt; jaké zvolit vizuální prostředky. Práce s publikem - získávání informací a zjišťování potřeb posluchačů; vytvoření vztahu s posluchači a techniky jejich zapojování; jak reagovat a řídit diskusi s posluchači. Audiovizuální podpora a organizace prezentace - principy práce s audiovizuální technikou; příprava místa prezentace; organizační příprava prezentace. Videotrénink úspěšné prezentace.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Markéta Mrázik - Pellarová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. prosinec 2020 01. říjen 2020 9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100115 číslo vzdělávací akce 1-00-1-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích