Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:27 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-09
     Minimum právní ochrany pracovníků škol a školských zařízení Akce č. 1-00-1-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Právní ochrana pedagogických pracovníků - právní instituty a procesní postupy. Agresivita, slovní a fyzické útoky žáků, studentů či rodičů vůči pedagogům (či jiným zaměstnancům) školy či školského zařízení a možnosti obrany proti nim - kyberšikana, vyhrožování, vydírání, verbální a fyzické útoky. Mobbing a bossing ve školství a možnosti obrany proti nim. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Incidenty během poskytování vzdělávacích služeb v prostředí škol/školského zařízení a při mimoškolních akcích - odpovědnost pedagogického pracovníka, možnosti řešení, možná rizika.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Ladislav Dvořák, Ph.D.
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. říjen 2020 20. říjen 2020 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100109 číslo vzdělávací akce 1-00-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích