Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 27. leden 2021 @ 07:38 CET
Podrobný popis akce číslo 1-03-2-08
     Práce s textem v kontextu přípravy k maturitě - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-03-2-08

Obsah: Praktický prožitkový seminář k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků na SŠ prostřednictvím dílny čtení. Ukázky metod používaných při výstavbě čtenářské hodiny - autorský záměr a adresát, debata s autorem apod. Metody práce s beletristickým i naučným textem. Stanovení a příklady čtenářských cílů, analýza čtenářských cílů z praxe účastníků, porovnání s předloženými čtenářskými cíli a nabídka strategií k jejich dosažení, čtenářská odezva a čtenářské chování, porozumění textu a porozumění v kontextech. Zhodnocení přínosu dílny čtení a možnosti jejího využití v kontextu přípravy žáků k maturitě. Burza knih - ukázky textů k jednotlivým cílům, prezentace současných knih pro mládež.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27362/2019-1-932
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: S sebou přineste 2 knihy - 1 knihu pro mládež, se kterou pracujete, nebo je u vás a žáků oblíbená + 1 beletrii, kterou máte právě rozečtenou.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. srpen 2020 05. květen 2020 12:00 - 18:30 hodin SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103208 číslo vzdělávací akce 1-03-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích