Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-00-1-03
     Vzdělávací program pro zástupce ředitelů škol a ŠZ. Orientace v právních předpisech Akce č. 5-00-1-03

Obsah: Seminář k profesní podpoře pedagogů na pozici zástupce ředitele školy či školského zařízení. Výběr nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k činnosti škol a školských zařízení. Základní orientace v předpisech a normách - právní řád ČR, legislativní proces, systém práva, základní právní pojmy, struktura právního předpisu, provázanost právních norem. Předpisy upravujících oblast činnosti škol a školských zařízení - zákony, nařízení vlády, vyhlášky MŠMT, vyhlášky ostatních ministerstev. Vnitroresortní předpisy a dokumenty MŠMT - směrnice, opatření, příkazy, pokyny, RVP, pokusná ověřování, rozvojové programy. Předpisy pro příspěvkové organizace - oblast ochrany osobnosti a osobních údajů, poskytování informací, autorského práva, hospodaření, zadávání veřejných zakázek. Využití ve školské praxi.
Určeno:zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Lektor:PaedDr. Milan Štoček
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. prosinec 2020 25. listopad 2020 9:00 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchodpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500103 číslo vzdělávací akce 5-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích