Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-00-1-03
     Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení Akce č. 3-00-1-03

Obsah: Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací. Příprava a sestavení roční účetní závěrky příspěvkové organizace se zaměřením na dlouhodobý majetek, transfery a fondy. Majetek - pořizovací cena, odpisování, přiřazení investičních transferů, bezúplatné převody. Transfery, jejich zúčtování a časové rozlišení - účetní operace před sestavením účetní závěrky. Fondy příspěvkových organizací - možnosti tvorby a čerpání. Výpočet obratu k DPH u školských subjektů. Diskuse, odpovědi na dotazy.
Určeno:ředitelům, ekonomům, účetním škol a školských zařízení
Lektor:Ing. Daniela Burianová, LL. M.
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. listopad 2020 18. listopad 2020 8:00 - 12:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 300103 číslo vzdělávací akce 3-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích