Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-00-1-02
     Jak na podávání a přijímání kritiky Akce č. 3-00-1-02

Obsah: Tréninkový seminář zaměřený na posílení dovednosti sdělování kritiky tak, aby ji kritizovaná osoba přijala. Zásady, způsoby, postupy a praktický nácvik sdělování a přijímání nepříjemných skutečností bez negativních dopadů na obě strany. Chyby a zlozvyky ve sdělování a přijímání kritiky. Odhalení a odstranění vlastních komunikačních zlozvyků.
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Petra Vávrová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. říjen 2020 30. září 2020 9:00 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 300102 číslo vzdělávací akce 3-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích