Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 4. březen 2021 @ 15:51 CET
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-02
     Děti s vývojovým traumatem a jejich speciální vzdělávací potřeby Akce č. 5-01-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamující s termínem komplexní vývojové trauma (KVT), jeho vlivem na vývoj a chování a typickými projevy. Souvislost s poruchami chování, nejasnou formou autismu nebo ADHD. Spouštěče KVT - výchovný styl v rodině, emocionální vztahy v rodině, soudržnost rodiny, sociální status rodiny. Attachmentový kruh uspokojování potřeb dítěte, základní stavební kameny attachmentu, typy attachmentu. Projevy KVT neboli syndromu zablokované důvěry a jejich podstata v chování dětí. Možné formy pomoci a podpory u dětí s KVT. Nástroje v rukou učitele - sekundární vztahová osoba, vytváření bezpečí, nabízení zvídavosti.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Jana Bartoňová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR. VP lze realizovat i online.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. únor 2021 17. únor 2021 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501202 číslo vzdělávací akce 5-01-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích