Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 07:06 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-12
     Učitel nemůže změnit systém, ale zdánlivé maličkosti změnit může Akce č. 3-01-1-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na různé aspekty vyučování a jak k nim přistupovat, aby bylo ve škole dobře jak učitelům, tak i žákům. Aktivizace žáků a diferenciace výuky. Různé typy motivačních a komunikačních aktivit. Smysluplné využití domácích úkolů a jejich zadávání. Funkce a typy hodnocení s ohledem na jeho objektivitu a subjektivitu. Absurdní situace v souvislosti s hodnocením žáků, ke kterým může ve škole docházet a jak jim předcházet. Rodičovské schůzky jinak. Příprava scénáře konzultace, jejímž smyslem je posoudit výsledky a chování žáka a najít cesty k odstranění případných problémů.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Helena Zítková, Ph.D. a Mgr. Martina Hezká
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 1 200 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2021 07. leden 2021 10:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301112 číslo vzdělávací akce 3-01-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích