Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 06:35 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-04
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr Akce č. 1-01-1-04

Obsah: Pokračování čtyřsemestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:tým odborných lektorů
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Do studia již není možné vstoupit. Předběžný termín odevzdání závěrečné práce 1. 5. 2021 a závěrečných zkoušek v červnu 2021. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. září 2020 17. září 2020 9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
14. říjen 2020 17. září 2020 9:00 - 15:30 hodin, ZMĚNA TERMÍNU Štefánikova 566, Hradec Králové    
21. říjen 2020 17. září 2020 9:00 - 15:30 hodin, ZMĚNA TERMÍNU Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Hradci Králové, Kavčí plácek 121/1    
11. listopad 2020 17. září 2020 9:00 - 15:30 hodin, ON-LINE FORMA on-line    
25. listopad 2020 17. září 2020 9:00 - 12:30 hodin, ON-LINE FORMA on-line    
9. prosinec 2020 17. září 2020 9:00 - 16:00 hodin, ZMĚNA TERMÍNU PPP KHK, Na Okrouhlíku 1371 a Magistrát MHK - OSPOD, Československé armády 408    
6. leden 2021 17. září 2020 9:00 - 15:30 hodin, ZMĚNA TERMÍNU Štefánikova 566, Hradec Králové    
13. leden 2021 17. září 2020 9:00 - 16:00 hodin, ON-LINE FORMA on-line    
20. leden 2021 17. září 2020 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00 hodin, ZMĚNA TERMÍNU Vazební věznice HK, Hradební 860; Semiramis, Hradec Králové, Krunertova 425/24    
27. leden 2021 17. září 2020 9:00 - 12:30 hodin, ON-LINE FORMA on-line    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101104 číslo vzdělávací akce 1-01-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích