Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-1-01
     Tradiční podzimní geologická exkurze Akce č. 5-07-1-01

Obsah: Exkurze zaměřená na geologické a geomorfologické zajímavosti jihovýchodní části Javořích hor. Na rozdíl od nedalekých hojně navštěvovaných pískovcových skalních měst jsou zdejší strmé kopce a hřbety tvořeny sopečnými vyvřelinami, pocházejícími už z mladších prvohor. Převažují různé typy křemitých ryolitových hornin (především tzv. ryolitové ingnimbrity). V okolí Rožmitálu a Šonova mají významné zastoupení tmavší melafyry. Na jihovýchodě Javořích hor melafyry tvoří několik výrazných návrší - Šonovské kopce a severně od Rožmitálu je do nich zahlouben činný etážový kamenolom. Blízko lomu byla zřízena naučná stezka - NS Lom Rožmitál u Broumova, která bude jedním z cílů exkurze. Při ní lze sledovat petrografii a mineralogii zdejších hornin, postupující těžební činnost a následnou rekultivaci, ze svahu nad lomem se otevírá pěkný výhled do Broumovské kotliny. Dalším cílem exkurze budou lokality v okolí obce Šonova - výrazná skalní partie Kamenec - mrazové sruby v melafyru a návrší Homole - Šonovská sopka.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:doc. RNDr. Jan Vítek
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální, místo srazu bude upřesněno. S sebou vezměte vhodné oblečení pro každé počasí a pevnou turistickou obuv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. říjen 2020 23. září 2020 10:00 - 16:00 hodin Jihovýchodní část Javořích horpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507101 číslo vzdělávací akce 5-07-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích