Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 17:52 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-07-1-03
     Laboratorní cvičení z botaniky Akce č. 2-07-1-03

Obsah: Náměty na laboratorní cvičení (cytologie, histologie, organologie, fyziologie, ekologie), ukázky jednoduchých pokusů (fyziologie rostlin, pohyby rostlin a transpirace) a cvičení (pokožka rostlin, základní typy pletiv), které je možné využít při výuce biologie a přírodopisu a při přípravě žáků na biologickou olympiádu (adaptace rostlin, rašeliník). Příklady motivačních aktivit (tvorba papírových modelů vybraných druhů rostlin, srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin, ukázky video dokumentů, pracovních listů CLIL).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Ivo Králíček
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, pravítko s ryskou, nůžky a lepidlo na papír.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. leden 2021 12. leden 2021 8:30 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnovpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 207103 číslo vzdělávací akce 2-07-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích