Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 06:21 CET
Podrobný popis akce číslo 3-10-1-04
     Tančení nemusí být mučení - country tance Akce č. 3-10-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na výuku jednoduchých country tanců jako alternativní pohybové aktivity pro děti a žáky. Historie country tanců a základních tanečních směrů. Praktický nácvik základních kroků, figur a tance ve formacích - v kruhu, v řadách a čtverylky.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Ivan Bartůněk
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste vhodný oděv a obuv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. leden 2021 06. leden 2021 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 310104 číslo vzdělávací akce 3-10-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích